Kreative Trøndelag
Meldal VGS > For elever > Fravær, permisjon, klager

Fravær, permisjon, klager

Fravær ved sykdom meldes umiddert til kontaktlærer.

Det er fra 01.08.2016 innført fraværsgrense i videregående opplæring. Les mer om denne på Utdanningsdirektoratet hjemmeside

Et avslag er hjemlet i forskriften til Opplæringsloven § 3-47

Ved vurdering av permisjonssøknad legges det vekt på at eleven har utsikter til å nå læreplanmålene. Bruk fastsatt skjema for å søke om permisjon.
Permisjoner føres som fravær på vitnemålet.

Under finner du også skjema for klage på standpunktkarakter.

SKJEMA for egenmelding ved fravær  (.pdf-fil)
SKJEMA for søknad om fri fra opplæringa (.pdf-fil)

SKJEMA for fullmakt til å signere egenmelding (.pdf-fil)

SKJEMA for klage på standpunktkarakter (.pdf-fil)

SKJEMA for søknad om fradrag på inntil 10 dagers dokumentert fravær iflg regler i Opplæringslova § 3-47 (.pdf-fil)
SKJEMA for avtale for praksisplasser (.pdf-fil)

Marit Mjøen
Sist oppdatert: fredag 16. mars 2018
Utskriftsvennlig versjon