Kreative Trøndelag
Meldal VGS > For elever > Skoleskyssreglement

Skoleskyssreglement

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt et eget
reglement for skoleskyss. Du finner informasjon på Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside.

Skoleskyssreglementet regulerer den lovpålagte skoleskyssen i Trøndelag. Reglementet beskriver gjeldende regler og utfyller disse hva gjelder kvalitetskrav i skysstilbudet.

Skoleskyssreglementet er lovhjemlet i Opplæringsloven, Privatskoleloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.


Marit Mjøen
Sist oppdatert: torsdag 15. mars 2018
Utskriftsvennlig versjon