Kreative Trøndelag
Meldal VGS > Tjenester > Stipend og lån

Stipend og lån

Du som har rett vil videregående opplæring kan søke om stipend og lån.

Elever i vanlig videregående opplæring skal bruke søknadsblankett A. Den kan du hente på kontoret her på skolen, på næmeste NAV-kontor eller ved en annen videregående skole.

Når kan du søke?
Du kan søke så snart du her fått skoleplass. Jo tidligere du sender inn søknadspapirene, jo tidligere vil du få beskjed fra Lånekassen. Beregnet behandlingstid hos lånekassen 4 – 8 uker.

Søknadsfrister: 15. november og 15. mars.
Søknaden leveres ferdig utfylt på skolen kontor, som fyller ut skolens informasjon og sender den videre til lånekassen.

Rutiner for utbetaling

  • Du får verdibrevet fra lånekassen utdelt på skolen. Kontoret henger opp lister fra Lånekassen i hovedinngangen. Når du finner navnet ditt på denne lista, kan du hente dette på kontoret. HUSK LEGITIMASJON.
  • Les gjennom vedtaket og kontroller at bankkontonummer (som MÅ stå i ditt navn) for hvor evt. penger blir overført til.
  • Skrive under vedtak og returnere dette i den vedlagte konvolutten.
  • Lånekassen overfører månedlig til din konto.

Vi på skolens kontor, samt rådgiver, hjelper deg dersom du lurer på noe.
Du finner flere opplysninger hos:

 


Marit Mjøen
Sist oppdatert: fredag 12. januar 2018
Utskriftsvennlig versjon